Vítam vás na webe o zážitkovom učení

Vítam vás na webe o zážitkovom učení

Viac o facilitácii, lektorstve a spolupráci v skupine

Rada Vás budem sprevádzať zážitkami a procesom ich spracovania do skúsenosti. Stretnúť sa môžeme v prírode, v tréningovej miestnosti aj v on-line kurze.
Spolupracujeme na gamefikácii e-learningových kurzov. Veríme, že pomáhajú vtiahnuť ľudí do rozvoja podobne ako zážitkové učenie.

Čo počas spolupráce zažijeme?

Naším spoločným cieľom je dosiahnuť:

  • rast motivácie a samostatnosti ľudí v tímoch, dobrovoľníkov
  • úspešné používanie osobnostných a sociálnych kompetencií ľudí v praxi
  • zdieľanie cenných skúseností ľudí nielen osobne, ale i on-line
  • zodpovednosť lídrov za vedenie a porozumenie skupinovým procesom
Martina M. Vendleková
Tréning a facilitácia